PERINGATAN BERSAMA..
5:50 PM | Author: Hamiza
MESTI DIJAUHI !

Pada hampir semua bidang kehidupan, baik aqidah, ibadah, kemasyarakatan, budaya, sosial, politik dan yang lain dalam masyarakat yang lelaki juga wanita.

Kita temui bermacam penyakit yang luar biasa. Diantara penyakit yang terjadi pada seperti berikut :

Tidak sopan pada kedua orang tua, tidak berbakti kepada keduanya, misalnya berani mengangkat suara di hadapan keduanya, mengherdik dan tidak mentaati keduanya.

Penderhakaan ini sangat banyak dilakukan oleh para wanita di zaman ini, tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja, namun juga para penuntut ilmu. Padahal ALLAH berfirman, maksudnya : "Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'AH !'..."

Bila berkumpul di majlis-majlis wanita, misalnya berbicara tentang ALLAH tanpa ilmu, berdusta, membicarakan keburukan orang lain, mengumpat, meleceh dan lainnya. Bagi yang terakhir ini seakan jadi hal umum yang dilakukan di majlis kaum wanita (lihat pembahasan tentang lidah dan bahayanya).

Meninggalkan amar ma'ruf & nahi mungkar serta dakwah di kalangan kaum wanita. Mungkin kerana malu atau takut pada mereka.
"dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada ALLAH dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh ALLAH sesungguhnya ALLAH Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.( At- Taubah : 71).

Tidak menundukkan / memalingkan pandangan ketika melihat lelaki yang bukan mahramnya seolah-olah perintah untuk memalingkan pandangan hanya berlaku untuk lelaki sahaja, tidak untuk wanita. Firman Allah :

"katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya" (An-Nur: 31).

Seorang wanita melihat wanita lain kemudian menceritakannya dengan ‘detail’ kepada salah seorang kerabatnya seolah-olah dia melihatnya secara langsung se’detail’nya, padahal tidak ada tujuan-tujuan syarie yang dibolehkan agama seperti untuk nikah misalnya.

"janganlah seorang wanita berkumpul dengan wanita lain kemudian menceritakan pada suaminya seolah-olah dia (suami) melihatnya keseluruhannya" (Mutafaqun alaih).

Meniru penampilan lelaki, baik dalam hal pakaian , gerakan, cara berjalan atau gaya bicaranya. Rasulullah saw, bersabda :

"ALLAH melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan melaknat wanita yang memakai pakaian lelaki".

beliau juga bersabda :

"ALLAH melaknat orang-orang yang meniru lelaki dari kaum wanita" (HR. Abu Dawud).

WALLAHUALAM..


|
This entry was posted on 5:50 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: