12 NASIHAT UTK WANITA....
5:36 PM | Author: Hamiza
12 NASIHAT UNTUK WANITA

Nasihat adalah sebuah kejernihan yang sewajarnya hadir dalam kehidupan masyarakat Islam. Terkhusus bagi wanita muslimah yang hidup di zaman ini. Sentuhan nasihat adalah penyejuk yang menyegarkan langkah dalam menuju redha Yang Maha Rahmah, Allah Tabaraka Ta'ala.

1)Wanita muslimah yakin bahawa ALLAH adalah Tuhannya, Muhammad adalah nabinya dan Islam adalah agamanya, dan menampakkan jejak keimanan dalam perkataan, amalan dan keyakinan. Maka ia pasti selalu menjauhi murka ALLAH, takut akan pedihnya azab ALLAH dan balasan akibat menidakkan perintah-Nya.

2)Wanita muslimah selalu menjaga solat-solat wajibnya, berwudhu, menjaga kekhusyukan dan ketepatan waktu melaksanakan solat. Janganlah menyibukkan diri dengan aktiviti yang lain ketika datang waktu solat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia akan meletakkan atsar (keberkesanan) solatnya dalam kehidupan, kerana sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, solat adalah penjaga terbesar dari kemaksiatan.

3)Wanita muslimah selalu menjaga hijabnya (memakai jilbab) merasa mulia dengan hal tersebut dan dia tidak keluar dari rumah kecuali dalam keadaan berjilbab, dengan jilbab tersebut bertujuan agar ALLAH menjaganya. Ia pun bersyukur kepada ALLAH yang telah memuliakan, menjaga dan mengehendaki terjaganya kesuciannya dengan jilbab. "Wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu anak-anakmu dan wanita beriman agar mereka mengenakan jilbab-jilbab mereka". (al ahzaab: 59).

4)Wanita muslimah selalu mentaati suaminya, bersikap lembut, cinta, mengajak kepada perkara kebaikan, menasihati dan menghibur suaminya. Ia tidak mengeraskan suara dan kasar dalam berbicara kepada suaminya. Rasulullah s.a.w. bersabda : “Apabila seorang wanita menjaga solat lima waktunya, berpuasa di bulan ramadhan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya nescaya ia akan masuk syurga” (Hadis Sahih jami').

5)Wanita muslimah sentiasa mendidik putera-puterinya untuk taat kepada ALLAH, mengajarnya dengan aqidah yang benar, menanamkan kecintaan kepada ALLAH dan Rasul-Nya serta menjauhi maksiat dan akhlaq yang buruk, firman ALLAH : “wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka” (At tahrim: 6).

6)Wanita muslimah tidak berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Sabda Rasulullah : “Barangsiapa wanita yang berdua-duaan dengan lelaki, maka syaitan adalah yang ketiganya”.

7)Wanita muslimah tidak akan pergi jauh kecuali untuk keperluan yang tidak boleh ditinggalkan dan disertai mahram dengan berjilbab.

8)Wanita muslimah tidak menampilkan diri atau berdandan seperti kaum lelaki. Sabda Rasulullah : “ALLAH melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki” (Hadis sahih).

9)Wanita muslimah juga tidak meniru tatacara orang-orang kafir dalam kekhususan dan kebiasaan mereka, "Barang siapa yang bertasyabuh (menyerupai) suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut" (hadis sahih).

10)Wanita muslimah adalah da'iyah (orang yang berdakwah) dibarisan kaum wanita dengan menggunakan perkataan yang baik melalui jalan menziarahi tetangganya, menyambung persaudaraan, melalui telefon, memberikan buku-buku dan kaset-kaset Islam. Ia pun beramal dengan apa yang ia ucapkan dan bersemangat dalam menghindarkan diri dari azab ALLAH : “Kalau ALLAH menghidayahi seseorang melalui perantara kamu maka hal tersebut lebih baik bagimu dari pada binatang ternak yang merah (harta dunia yang banyak)” (HR. Bukhari dan Muslim).

11)Wanita muslimah menjaga hatinya dari kerancuan dan hawa nafsu , menjaga pandangannya dari pandangan-pandangan yang haram, menjaga telinganya dari hal-hal yang melalaikan dari zikrullah, ini semua yang dinamakan dengan taqwa. “Malulah terhadap ALLAH dengan sebenar-benarnya, barang siapa yang malu dengan sebenar-benarnya maka jagalah kepalanya dan apa yang ada didalamnya, dan jagalah perutnya serta yang ada didalamnya, ingatlah kematian dan musibah, barang siapa yang menghendaki akhirat hendaknya ia meninggalkan (tidak cinta) perhiasan-perhiasan dunia, barang siapa berbuat demikian nescaya sikap malunya kepada ALLAH adalah benar” (Hadis Sahih Jami').

12)Wanita muslimah tidak mensia-siakan waktu siang mahupun malamnya untuk perbuatan yang tidak ada gunanya, atau melewatkan masa mudanya hilang dengan percuma : “Tinggalkanlah mereka yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan kesia-siaan” (Al An'am: 70). ALLAH berfirman tentang orang yang mensia-siakan umurnya : “Alangkah ruginya diri kami dari apa yang telah kami tinggakkan” (Al An'am: 31).

Wahai wanita muslimah, laksanakanlah nasihat-nasihat ini nescaya engkau akan berjaya di dunia dan di akhirat.

WALLAHUALAM...


|
This entry was posted on 5:36 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: